Ikänäön korjaaminen leikkauksella

Mitä on ikänäkö?

Iän myötä useimmat meistä tarvitsevat silmälasit ainakin lukemiseen. Jo 20-vuotiaana silmän sisällä oleva linssi eli mykiö alkaa menettää joustavuuttaan ja kykyään tarkentaa lähelle. Keskimäärin vähän yli 40-vuotiaana tämä alkaa haitata lähelle näkemistä. Ikänäköisyys koskee kaikkia riippumatta siitä, onko nuorena ollut laseja vai ei. Ikänäkö lisääntyy noin 60-vuotiaaksi asti.

Voidaanko ikänäkö korjata?

Silmän sisäisen linssin joustavuutta ei voida palauttaa, mutta ikänäön ongelma voidaan korjata FemtoLasik®-laserleikkauksella tekemällä silmiin niin sanottu monovision. Tällöin toinen silmä leikataan näkemään kauas ja toinen lähelle.

Ikänäön poistaminen on tehtävä monovision-ratkaisulla, sillä jos molemmat silmät leikataan näkemään lähelle, kaukonäkö kärsii. Jos taas molemmat silmät leikataan näkemään kauas, lukeminen ei onnistu. Aivot totuttelevat monovisioon jonkin aikaa, mutta ajan kanssa ne sopeutuvat uuteen tilanteeseen, sillä aivot oppivat käyttämään kauas katsomiseen vain johtavaa silmää. Sopeutumisaika monovisioon vaihtelee yksilöllisesti muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen.

Koska ikänäköisyys vähitellen lisääntyy noin 60-vuotiaaksi saakka, on mahdollista, että lukusilmää pitää korjata ajan myötä jopa useampaan kertaan. Tarvittavaa lähinäkövoimakkuutta pitää silloin lisätä, aivan kuten pitäisi hankkia vahvempia lukulaseja.

Yhteisnäkö ei häviä monovision myötä, sillä se ei perustu näön tarkkuuteen. Lähelle tarkennettu silmä näkee edelleen kauas, vaikkakaan ei terävästi. Tästä syystä silmien yhteisnäkö on mahdollista. Lukeminen voi aluksi tuntua vaivalloiselta, mutta aivot oppivat pian käyttämään lukemiseen vain lukusilmää. Monovision on hyvä ratkaisu ikänäön ongelmaan.

Millaisia tuloksia monovisiosta on saatu?

Suurin osa monovision-ratkaisuun päätyneistä on erittäin tyytyväisiä saavutettuun näkökykyyn. Pitää kuitenkin muistaa, että ikänäköisyys ei millään leikkauksella tai lasikorjauksella häviä, eikä nuoren ihmisen näköä voi saada takaisin.

Monovision on kompromissi, kuten moniteholasitkin. Kaikille etäisyyksille ja kaikissa tilanteissa ei voi nähdä hyvin. Lääkärin kanssa kannattaa miettiä, mikä on paras ratkaisu työ ja harrastukset huomioiden. Aina on myös mahdollista korjata pelkkä kaukonäkö ja käyttää tarvittaessa lukulaseja.

On hyvin yksilöllistä, kuinka kauan monovision-ratkaisuun tottuminen kestää. Toisilla menee vain muutama päivä, toisilla voi mennä muutama kuukausikin, ennen kuin on tyytyväinen uuteen tilanteeseen. Tottumisen nopeuteen vaikuttaa paljon myös tarvittava lukuvoimakkuuden määrä.

 

Varaa ilmainen hoitoarvio