Silmien laserleikkauksen riskit

Haluamme kertoa avoimesti taittovirheleikkaukseen liittyvistä riskeistä, vaikka niiden esiintyminen on nykyään erittäin harvinaista. FemtoLasik®-ja Smile-menetelmät ovat vähentäneet jo ennestään harvinaisia laserleikkauksiin liittyviä riskejä. Tänä päivänä on helppo sanoa, että silmälaseista eroon pääseminen käy erittäin turvallisesti.

1. Silmien kuivuminen

Silmien kuivuminen FemtoLasik®-leikkauksen jälkeen johtuu siitä, että leikkauksessa joudutaan aina jonkin verran vaurioittamaan kyynelten toimintaan vaikuttavia hermoja. Tämän vuoksi suositellaan, että leikattuihin silmiin laitetaan kosteustippoja 3–6 kuukauden ajan. Suurin osa leikatuista kertoo kuitenkin, ettei tarvitsisi kosteustippoja enää kuukauden tai parin jälkeen leikkauksesta. Noin 10–15 % leikatuista tarvitsee kosteustippoja pidempään kuin 3 kuukautta. Koska silmä on osa ihoa, se vaatii muun ihon tavoin kosteushoitoa, joten tipat ovat vain hyväksi silmän terveydelle.

Smile-leikkauksessa vaurioitetaan vähemmän silmän hermoja, joten riski silmien kuivumiseen on vielä pienempi.

2. Hämäränäön heikkeneminen

Nykyisin pystytään tekemään entistä suurempi leikkausalue, jolloin riski hämäränäön heikkenemiseen on entistä pienempi. Esitutkimuksessa mitataan pupillin koko, minkä perusteella suunnitellaan leikkausalueen laajuus ja arvioidaan paras leikkausmenetelmä.

Hämäränäkö saattaa heiketä tilapäisesti (3–6 kk), mutta pidempiaikainen ongelma tästä jää vain alle 1 %:lle leikatuista. Suurin osa näkee laserleikkauksen jälkeen hämärässä paremmin kuin koskaan silmälaseillaan.

3. Yli- ja alikorjaus

Laserleikkauksen sivuvaikutuksia saattavat olla yli- ja alikorjaus. Ylikorjaus tarkoittaa sitä, että näön korjauksessa mennään miinuksesta plussan puolelle, mikä kuitenkin yleensä tasoittuu ajan mittaan. Ikänäköä korjattaessa alikorjausta tavoitellaan tarkoituksella, sillä toinen silmä leikataan näkemään lähelle ja toinen kauas. Uusintalaseroinnin tarve vuoden sisällä tulee noin 2 %:lle leikatuista. Leikkaustakuumme takaa ilmaisen korjausleikkauksen vuoden ajan, mikäli tavoitearvoon ei ole päästy.

4. Valonarkuus

Valonarkuutta esiintyy enää erittäin harvoin. Voidaan sanoa, että 2–6 tuntia leikkauksen jälkeen silmä on toipunut lähes kokonaan leikkauksen rasituksista.

5. Sarveiskalvon pullistuma (Keratoconus)

Nykyinen laserleikkaustekniikka on mahdollistanut yhä suurempien taittovirheiden korjaamisen täysin turvallisesti. Tästä johtuen riski sarveiskalvon pullistumaan on saatu minimoitua. Riski on huomattavasti pienempi kuin mekaanisella höylällä eli leikkaavalla terällä tehtävässä leikkauksessa. Nykytekniikan ansiosta riski on siis käytännössä olematon. Myös entistä tarkemmat esitutkimukset ovat nostaneet turvallisuuden uudelle tasolle ja mahdollistaneet keratoconusen havaitsemisen jo varhaisessa vaiheessa. Keratoconus voidaan nykyään hoitaa menestyksellisesti mm. CCL- ja ICRS-menetelmillä.

6. Verkkokalvon vaurioituminen

FemtoLasik®- ja Smile-menetelmissä silmän painetta ei tarvitse nostaa lähellekään tasoa, joka oli tarpeen mekaanista höylää käytettäessä. Tämän takia verkkokalvon vaurioituminen on erittäin harvinaista.

7. Läpän alle kasvava epiteeli

Noin kuukausi leikkauksen jälkeen tarkistetaan, onko läpän alle kasvanut epiteeliä eli silmän pintakerrosta. Epiteelin poisto joudutaan tekemään enää harvemmalle kuin yhdelle tuhannesta leikatusta. Uusintaleikkauksissa riski epiteelin kasvuun on hieman suurempi (n. 3–5 %).

Smile-leikkauksessa sarveiskalvoon laseroitava aukko on vain muutaman millimetrin kokoinen, jolloin epiteelikasvu on vieläkin epätodennäköisempää.

8. Epätäydellinen läppä

Aikaisemmin kolmasosa kaikista laserleikkauksen sivuvaikutuksista aiheutui läpän mekaanisesti tapahtuneesta epätäydellisestä höyläämisestä. Jos läppää ei heti saatu täydelliseksi, uusintaleikkausta piti odottaa 3–4 kuukautta.

FemtoLasik®-menetelmän hyödyntämä femtosekuntilaser on mahdollistanut turvallisuuden nousun uudelle tasolle myös tässä asiassa. Jos läpästä jostain syystä tulee epätäydellinen, voidaan uusi läppä tehdä välittömästi.

9. Infektiot

FemtoLasik®- ja Smile-toimenpiteiden nopeus on minimoinut infektioriskin. Silmään femtosekuntilaserilla tehty läppä on auki erittäin lyhyen aikaa, mikä vähentää tartuntariskiä. Nopea toimenpide ja kehittynyt välinehuolto takaavat infektiovapaan FemtoLasik®-toimenpiteen. Nykyään käytämme myös yhä enemmän kertakäyttöisiä leikkausvälineitä.

10. Tekniikan valvonta

Ennen FemtoLasik®- ja Smile-leikkausta silmästä tarkistetaan kaikkiaan 14 matemaattista arvoa. Virheiden välttämiseksi operaatiossa on mukana lasertekniikkaa valvova teknikko, joka varmistaa, että potilaan esitutkimuksessa mitatut leikkausohjelman matemaattiset arvot syötetään oikein laserin tietokoneelle. Teknikko käyttää ja valvoo laitteita antaen näin lääkärille mahdollisuuden keskittyä itse leikkaukseen ja potilaaseen. Ennen leikkausta lääkäri ja teknikko varmistavat vielä yhdessä syötetyt arvot.

 

Varaa ilmainen hoitoarvio