Forskning med anknytning till laseroperationer

När vi började utföra Lasik-operationer år 1995 inledde vi samtidigt ett omfattande forskningsarbete som bl.a. omfattar mätning av flikens dimensioner. Under ledning av Hannu Uusitalo, professor i ögonsjukdomar, har vi publicerat närmare 20 vetenskapliga undersökningar om Lasik-flikens dimensioner (tjocklek, diameter och storleken på locket). Vår ögonkirurg, med. dr. Juhani Pietilä har också doktorerat i ämnet. Våra två andra läkare arbetar också på sina doktorsavhandlingar.

Forskningsarbetet har klart påvisat FemtoLasik®-metodens överlägsenhet jämfört med traditionella Lasik-operationer. En flik som gjorts med mikrohyvel är i genomsnitt 90–130 μm tjock, medan fliken i en FemtoLasik®-operation i genomsnitt är 87–93 μm. Tack vare att fliken är jämntunn har operationen blivit säkrare och lämpar sig för allt tunnare hornhinnor.

 

Boka gratis värdering