Föregångare när det gäller laseroperationer

FemtoLasik®-kedjan har under ledning av ögonkirurgen, med. dr. Juhani Pietilä blivit föregångare inom brytningsfelskirurgi i Finland.

Vi introducerade laseroperationerna i Finland

Den första brytningsfelsoperationen i världen gjordes med laser år 1988, fem år efter att excimer-strålen uppfanns. Pietilä introducerade brytningsfelsoperationerna i Finland och gjorde den första operationen redan år 1991. På den tiden kunde man bara korrigera brytningsfel av grad 1, dvs. när- och långsynthet.

Pietilä började som andra kirurg i världen operera brytningsfel av grad 2 (astigmatism) år 1994. I och med vågfrontstekniken blev även brytningsfel av grad 3–6, som inte kan korrigeras med glasögon, möjliga åren 1998–2000. Att laserapparaterna började förses med s.k. eye tracker som följer ögonens rörelser var ett betydande framsteg i branschen. Tack vare eye tracker-funktionen träffar alla laserstrålar precis rätt ställe på hornhinnan.

De första Lasik- och FemtoLasik®-operationerna

FemtoLasik®-kedjan har varit föregångare även när det gäller Lasik- dvs. flikoperationer. År 1995 utförde Pietilä den första Lasik-operationen i Norden med mikrohyvelmetoden, som numera representerar äldre teknik. Pietilä gjorde också Nordens första nya generationens Lasik-operation med femtosekundlaser (FemtoLasik®) år 2007.

I och med Lasik-operationerna inledde vi ett forskningsarbete som förutom FemtoLasik®-kedjan varit till nytta för hela branschen på det internationella planet.

Läs mer om vårt forskningsarbete här >>

FemtoLasik®-kedjans första verksamhetsställe öppnades i Tammerfors år 1991. Verksamheten utvidgades till Helsingfors och Åbo år 1996 och till Uleåborg år 1997. Nuförtiden har vi verksamhet även i Joensuu, Kuopio, Villmanstrand, Esbo, Jyväskylä, Rovaniemi, Seinäjoki och Vasa.

 

Boka gratis värdering