FemtoLasik® är en utforskad och säker laseroperation

FemtoLasik®-operationen är marknadens mest utforskade sätt att bli kvitt glasögonen. Förutom den omfattande vetenskapliga forskningen gör även långtidsuppföljningen metoden säker. När vi började utföra FemtoLasik®-operationer 2007 var vi de första i Norden.

FemtoLasik®-operationen är ytterst exakt, smärtfri och snabb. Det eftersträvade resultatet nås i över 98 procent av operationerna. Om målvärdet av någon orsak inte nås kan en ny operation göras med samma metod. Den kompletterande operationen är gratis i ett år efter operationen. Med FemtoLasik®-metoden kan även ålderssynthet korrigeras trots att en laseroperation har utförts tidigare.

Tack vare femtosekundlasertekniken behöver man inte längre göra något snitt i hornhinnan med ett mekaniskt blad som vid traditionella Lasik-operationer, utan operationen genomförs i sin helhet med laser. Den nya tekniken har gjort det möjligt att utföra ytterst precisa operationer och uppnå utmärkta resultat. Efter ibruktagandet av FemtoLasik®-metoden har NASA godkänt laseropererade personer som piloter.

Eftersom brytningsfelskirurgi handlar om att operera ett friskt öga måste säkerheten sättas i första rummet. Vi vill erbjuda en operationsmetod som bygger på senaste laserteknik stödd av bred vetenskaplig forskning. Därför görs FemtoLasik®-operationer av brytningsfel med Ziemer Femto LDV femtosekund- och Wavelight excimer-laser. Dessa tekniker garanterar bästa möjliga förutsättningar för ingreppet.

 

Boka gratis värdering