Ålderssynthet

Vad är ålderssynthet?

Med åldern blir de flesta av oss tvungna att ha glasögon åtminstone då vi läser. Redan vid 20 års ålder börjar den fokuserande linsen i vårt öga, dvs. kristallinsen, förlora sin elasticitet och förmåga att fokusera på nära håll. Det börjar störa närsynen i genomsnitt vid drygt 40 års ålder. Ålderssynthet drabbar alla, oavsett om man har haft glasögon som ung eller inte. Ålderssyntheten ökar till ca 60 års ålder.

Kan ålderssynthet korrigeras?

Det går inte att återställa flexibiliteten i linsen i ögat, men ålderssynthet kan lindras med FemtoLasik®-laseroperation där man gör en s.k. monovision. Då opereras det ena ögat att se på närmare håll och det andra att se på längre håll.

Ålderssynthet lindras som en monovision-lösning, eftersom långsyntheten lider om båda ögonen opereras för att se på kort håll. Om ögonen däremot korrigeras för att se på långt håll blir det omöjligt att läsa. Det tar en stund för hjärnan att anpassa sig till monovision, men med tiden lär man sig bara att använda det ledande ögat för att titta på långt håll. Anpassningstiden varierar efter person, men det handlar om några dagar till några månader.

Eftersom ålderssyntheten tilltar ända till ca 60 års ålder är det möjligt att läsögat behöver korrigeras, t.o.m. flera gånger, med tiden. Den nödvändiga styrkan för närseende måste då ökas, precis på samma sätt som man med tiden måste skaffa starkare läsglasögon.

Samseendet försvinner inte med monovision eftersom samverkan mellan de båda ögonen inte baserar sig på synskärpan. Det öga som har korrigerats för närseende ser fortsättningsvis på långt håll, om än mindre tydligt. Därför är samseende mellan ögonen möjligt. Att läsa kan till en början kännas besvärligt, men hjärnan lär sig snabbt att använda endast det ena ögat som läsöga. Monovision är en bra lösning på problemen med ålderssynthet.

Hurdana resultat har man fått med monovision?

Största delen av dem som valt monovision-lösningen är mycket nöjda med den synförmåga de fått. Man bör dock komma ihåg att ålderssynthet inte kan botas genom operation eller med lins och att den synförmåga man hade som ung aldrig kan återfås.

Liksom progressiva linser i glasögon är också monovision en kompromiss. Man kan inte se bra på alla avstånd och i alla situationer. Bäst är att tillsammans med läkaren diskutera fram en lösning som beaktar både arbete och intressen. Ett alternativ är att korrigera enbart långsyntheten och vid behov använda läsglasögon.

Hur länge det tar att vänja sig vid monovision-lösningen är mycket individuellt. För vissa personer tar det ett par dagar, medan andra är nöjda med situationen först efter flera månader. Hur snabb omställningen är beror också på vilken styrka läsögat ska ha.

 

Boka gratis värdering