Förundersökningar inför laseroperation

Heltäckande förundersökningar är en väsentlig del av den högklassiga operationsprocessen och säkerställer bästa möjliga resultat. Tack vare det grundliga förarbetet kan läkaren planera behandlingen med utgångspunkt i kundens behov och kontrollera att det inte finns några hinder för ingreppet. Förundersökningen före en FemtoLasik®- eller Smile-laseroperation görs alltid av en ögonspecialist.

I förundersökningen ingår:

  • Syngranskning
  • Mätning av ögontrycket
  • Undersökning av ögonbotten
  • 3D-topografi av hornhinnan och mätning av hornhinnans tjocklek
  • Wavefront-analys (vågfrontanalys)
 

Boka gratis värdering