Risker med laseroperationen

Vi vill berätta öppet om riskerna i anslutning till operationer av brytningsfel, även om risker nuförtiden förekommer mycket sällan. I och med FemtoLasik®- och Smile-metoderna har de redan från förut sällsynta riskerna med laseroperationer minskat. Numera är det lätt att säga att det är finns ett mycket säkert sätt att bli kvitt glasögonen.

1. Torra ögon

Att ögonen blir torra efter en FemtoLasik®-operation beror på att nerverna som styr tårfunktionen alltid skadas något under operationen. Därför rekommenderas regelbunden användning av fuktgivande ögondroppar i 3–6 månader efter behandlingen. . Största delen av de laseropererade berättar dock att de behövt återfuktande droppar bara under en eller ett par månader efter operationen. Ungefär 10–15 % av patienterna behöver dropparna längre än 3 månader. Eftersom ögonen är en del av huden behöver de också fuktighetsvård, och därför är ögondropparna bara bra för ögonhälsan.

En Smile-operation skadar inte ögats nerver lika mycket och risken för torra ögon är då ännu mindre.

2. Försämrat mörkerseende

Nuförtiden kan operationsytan vara större än tidigare, varvid risken för försämrat mörkerseende är ännu mindre. Under förundersökningen mäts pupillens storlek och utgående från detta planeras operationsytans storlek och den bästa operationsmetoden fastställs.

Mörkerseendet kan försämras tillfälligt (3–6 månader), men bara färre än 1 procent av dem som genomgått operationen får långvarigare problem. Största delen har bättre mörkerseende efter laseroperationen än de hade tidigare med glasögon.

3. Under- eller överkorrigering av brytningsfel

Laseroperationen kan ha en under- eller en överkorrigering som följd. Överkorrigering innebär att man går från minussyn till plus, vilket dock brukar plana ut med tiden. Vid lindring av ålderssynthet görs en underkorrigering med avsikt: det ena ögat opereras att se på nära håll och det andra att se på långt håll. Ungefär 2 % av patienterna behöver kompletterande laserbehandling inom ett år. Vår behandlingsgaranti innebär att du får en kompletterande laserbehandling kostnadsfritt inom ett år efter den första operationen, ifall målvärdet inte har uppnåtts.

4. Ljuskänslighet

Ljuskänslighet förekommer ytterst sällan nuförtiden. Inom 2–6 timmar är ögat nästan helt återställt efter ansträngningen i samband med operationen.

5. Utbuktning av hornhinnan (Keratoconus)

Tack vare den moderna laseroperationstekniken kan allt större brytningsfel korrigeras på ett helt säkert sätt. Därför har risken för en utbuktning av hornhinnan kunnat minimeras. Risken är avsevärt mindre än vid operationer som utförts med mekanisk hyvel, dvs. ett skärande blad. Tack vare modern teknik är risken alltså försvinnande liten i praktiken. Också noggrannare förundersökningar har höjt säkerheten och gjort det möjligt att upptäcka keratoconus redan i ett tidigt skede. Keratoconus kan idag behandlas med framgång t.ex. med CCL- och ICRS-metoderna.

6. Skadad näthinna

Då FemtoLasik®- och Smile-metoderna tillämpas behöver trycket i ögat inte höjas ens nära den nivå som var nödvändig då en mekanisk hyvel användes. Därför är det mycket sällsynt att näthinnan tar skada.

7. Epitel som växer under fliken

Ungefär en månad efter operationen kontrolleras om det har börjat växa epitel, dvs. ytskikt, under fliken. Nuförtiden avlägsnas epitel kirurgiskt bara i ett fall per 1 000 opererade. Vid kompletterande operationer är risken för epiteltillväxt något större (ca 3–5 %).

Vid en Smile-operation görs endast en några millimeter stor öppning i hornhinnan med laser, vilket gör epiteltillväxten ännu osannolikare.

8. Ofullständig flik

Tidigare berodde en tredjedel av alla biverkningar från laseroperationer på bristfällig mekanisk hyvling av fliken. Om fliken inte blev perfekt vid första operationen var man tvungen att vänta 3–4 månader innan en ny kunde göras. ??Med femtosekundlaser, som används vid FemtoLasik®-ingrepp, har säkerheten höjts även i detta hänseende. Om fliken av någon anledning inte blir bra kan en ny flik göras omedelbart.

9. Infektioner

Tack vare att FemtoLasik®- och Smile-åtgärderna är snabba har infektionsrisken minimerats. En flik som gjorts med femtosekundlaser är öppen bara en ytterst kort tid, vilket minskar smittorisken. Den snabba processen och den avancerade instrumentservicen garanterar att FemtoLasik®-ingreppet är infektionsfritt. Nuförtiden använder vi allt oftare också engångsinstrument i våra operationer.

10. Övervakning av tekniken

Före en FemtoLasik®- eller Smile-operation kontrolleras sammanlagt 14 matematiska värden i ögat. För att undvika misstag är en tekniker närvarande vid operationen. Teknikern övervakar lasertekniken och säkerställer att de matematiska värden som mättes på patienten under förundersökningen matas in korrekt i laserns dator. Teknikern använder och övervakar apparaterna för att läkaren ska ha möjlighet att koncentrera sig på själva operationen och patienten. Före operationen kontrollerar läkaren och teknikern gemensamt de inmatade värdena.

 

Boka gratis värdering